Quy trình phân loại Hồ sơ xin cấp giấy tư cách lưu trú?

Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chứng nhận tư cách lưu trú, cục xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu xét duyệt. Có khi nào bạn thắc mắc rằng cục sẽ xét duyệt như thế nào không?


Theo “Hướng dẫn kiểm tra nhập cư và cư trú” (Phần 8 “Hệ thống kiểm tra”) do Cơ quan dịch vụ xuất nhập cảnh chuẩn bị, quy trình từ khi nhận đơn đến khi quyết định có cấp phép hay không nói chung như sau.

 

Tiếp nhận
Xử lý máy tính (Có thể là nhập liệu hồ sơ lên hệ thống?)
Phân thành 4 loại như bên dưới
Loại A: Đa phần được cấp
Loại B: Cần kiểm tra kỹ
Loại C: Gần như là bị từ chối
Loại D: Cần bổ sung hồ sơ
Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Loại A → Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung sẽ tiến hành phân loại lại
Loại A → Nhanh chóng xử lý kết quả
Các hồ sơ không phải loại A → Nhanh chóng phân bổ và chuyển đến người phụ trách