Hủy bỏ tư cách VĨNH TRÚ nếu không đóng thuế và bảo hiểm tại Nhật?

Chính phủ Nhật Bản đang bắt đầu xem xét việc sửa lại luật cho phép hủy bỏ tư cách lưu trú đối với người nước ngoài đã có tư cách Vĩnh Trú nhưng không đóng Thuế và Bảo Hiểm Xã Hội. Khi các chính sách càng mở rộng hơn để chào đón sự hội nhập của người nước ngoài vào xã hội Nhật Bản thì việc đồng thời tăng cường các biện pháp đối phó với những trường hợp không hoàn thành trách nhiệm pháp luật cũng là 1 vấn đề cấp thiết, cũng như để tối ưu hóa khái niệm tư cách [Vĩnh Trú].

Người nước ngoài có tư cách vĩnh trú thì sẽ không bị giới hạn về thời gian lưu trú cũng như công việc như các tư cách khác. Nếu người nước ngoài đã sống lâu tại Nhật Bản và có đủ điều kiện thì sẽ được cấp tư cách Vĩnh Trú.

 

Theo Đạo luật về kiểm soát nhập cư và tị nạn, yêu cầu đối với Thường Trú Nhân có cả yếu tố yếu tố |Có hành vi tốt| và |Đủ tài sản để kiếm sống|. Theo hướng dẫn của chính phủ về điều kiện để xin [Vĩnh Trú], các yếu tố cơ bản bao gồm:
  • có hơn 10 năm sinh sống tại Nhật
  • không bị kết án tù hoặc phạt tiền
  • thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công cộng như nộp tiền thuế và tiền bảo hiểm lương hưu.

 

Mặt khác, các yếu tố để thu hồi tư cách lưu trú chỉ giới hạn ở hành vi:
  • sử dụng nội dung hoặc phương pháp sai lệch để xin tư cách lưu trú
  • khai báo địa chỉ sai lệch

 

Do vậy, chính quyền địa phương cũng kêu gọi nhà nước thiết lập các quy định về việc [Cần phải xác nhận việc nộp thuế] hay [hủy tư cách lưu trú nếu để nộp trễ] vì lo ngại sự gia tăng gánh nặng tài chính trong tương lai